WHEN, WHAT, WHERE
Events in Jerusalem

HaMiffal
המפעל
هميفعل

3 Ha-Ma'aravim St., 94184 Jerusalem
שעות פתיחת חלל העבודה הבר ובית הקפה
א' - ה' 11:00 - 24:00
ו' 10:00 - 14:00
מוצ"ש 00:00-18:00
תערוכות בגלריית המפעל
ג' - ה' 16:00 - 20:00
ו' 10:00 - 14:00
WEBSITELOCATION RSS
MAP
Want to claim this LOCATION and be its editor?
Talk to www [at] altneu [dot] me
Sunday, December 4, 2022 - 20:00
הקהל מוזמן למתחם הסדנאות האקספרימנטלי "החללית" במפעל, בו שלושה עוסקים פטורים יתנו עצות, ידע שנרכש בדם יזע ועדות מרואה חשבון שאינו רוצה להחשף.
אלו יספרו את סיפורם האישי הרווי צלקות והגלדים לקהל כדי לעניק את מתנת הידע שכל אמן היה רוצה לקבל בתחילת דרכו דרך שיר, סיפור ומצגת. מומלץ להביא מחברת.
כותבים ומבצעים: אוריה ג'ורג'י כהן, אהוד לקס, פסח כהן
Friday, January 6, 2023 - 12:00
הביאנלה הארצית השמינית לרישום
#שיחגלריה
מידד אליהו, אוצר התערוכה
ראובן קופרמן ורעיה ברוקנטל
Friday, January 27, 2023 - 12:00
הביאנלה הארצית השמינית לרישום
#שיחגלריה
מידד אליהו, אוצר התערוכה
אילנה חמאוי ונטע ליבר שפר
Friday, February 10, 2023 - 12:00
הביאנלה הארצית השמינית לרישום
#שיחגלריה
מידד אליהו, אוצר התערוכה
מיכל לזרוביץ ואורית אדר בכר
Thursday, December 1, 2022 - 20:00
Sunday, January 1, 2023 - 0:00
Saturday, November 26, 2022 - 19:30
Saturday, February 25, 2023 - 14:00
הביאנלה הארצית השמינית לרישום
יותר מאחד
אוצרת ראשית: אירית הדר
פתיחה בבית האמנים, ירושלים – מוצ”ש, 26.11.22, בשעה 18:30
בית טיכו, סדנת ההדפס, גלריה ברבור, המפעל, גלריה כורש 14 – בשעה 19:30
הביאנלה הארצית לרישום, המתקיימת בחסות ובהפקת בית האמנים ירושלים, ביססה את מעמדה מאז שנת 2001 כמפעל אמנותי מקיף וייחודי, חגיגה מתמשכת של מדיום הרישום על מופעיו הרבים והשונים. כקודמותיה, הביאנלה השמינית מתקיימת בבית האמנים ובחללי תצוגה נוספים במרכז העיר, שהשנה גדל מספרם לחמישה (גלריה כורש 14, המפעל, גלריה ברבור, סדנת ההדפס ירושלים ובית טיכו). 71 האמנים, המציגים באתרים השונים, נבחרו מבין למעלה מ-600 יוצרים ישראלים, שנענו לקול הקורא להשתתף בביאנלה. מבחר העבודות המוצגות והיקפן מבטיחים פרישה רחבה, מגוונת ורבת עניין של עשייה עכשווית במדיום העתיק, אך מתחדש תדיר, של הרישום.
כפי שעולה מכותרתה, “יותר מאחד”, רשמים VIII מתמקדת במופעי #רישום, המתפרשים על פני יותר מדף אחד. מוצגים בה סדרות ומקבצי רישומים עצמאיים, שצירופם יחדיו ומיקומם בסמיכות זה לזה מכוננים שלם, הגדול מסך חלקיו, ועם זאת – שלם שאינו מוחלט או חותר אל המונומנטלי, אלא מעיד על יחסיותם של דברים ועל יחסיות וארעיות היחסים ביניהם. אופני הבנייתם של רישומים בתבניות מרובות דפים, כסדרות וכמקבצים, הוא המכנה המשותף לכל תערוכות הביאנלה השנה. בה בעת, כל אחת מהן מציגה מבט ייחודי על הדחף או הכורח במבע, המתפרש על פני יותר מדף אחד, ומציעה הקשרים שונים למופעים שונים של ריבוי, המונכח בתבניות אלה.
במהלך שלושת חודשי התצוגה יתקיימו בכל האתרים מפגשים ואירועים נלווים.
#תערוכה
https://jlm.altneu.me/media/Traces-Invitation-3-11-31-color.jpg

ADD EVENT

Want to claim this LOCATION and be its editor?
Talk to www [at] altneu [dot] me
Start

End


EVENTS are moderated by a real person, it takes up to 24 hours for EVENTS to appear on the site.
BACK TO TOP