[1]

Art Cube Artists' Studios
סדנאות האמנים
ورش الفنانين

26 HaOman St., 3th floor, Talpiot Industrial Zone, Jerusalem, 9342180
MAP
ימים ב׳-ה' 16:00-10:00 ובתיאום מראש
WEBSITELOCATION RSS
Want to claim this LOCATION and be its editor?
Talk to www [at] altneu [dot] me
Friday, October 27, 2023 - 12:30
Friday, January 5, 2024 - 14:00
לקטיזם: הדת המונותיאיסטית החדשה הסוגדת לאלה לקטריה
אמנים.ות: תמרה מויזס ושלומי יפה, מעין שלף, ורה דוזדובה הורבטובה, חנאן אבו חוסיין, אושר קאסה, לי היא שולוב, מיכל מנדלבוים, טראן הונג ואן, טרונג טו טואי, לאה מאוס, נועה פרדו, ליאורה לופיאן ורוזה אנדראשק
אוצרות: לי היא שולוב
התערוכה לקטיזם סובבת סביב קשר אנושי, חברתיות ואינטראקציות בין אדם לסביבה. התערוכה היא חלק מפרויקט מתמשך של האמנים שלומי יפה ותמרה מויזס, העוסק בהיבטים החברתיים של איכות הסביבה והאפשרות לדמיין חברה שוויונית, שבמסגרתה המושג צדק חל גם על מה שאינו אנושי. לקטיזם היא דת מונותאיסטית חדשה, פרי דמיונם של האמנים, המשמשת בה־בעת כמודל של יחסי אנוש וארגון חברתי. הדת החדשה נועדה לחבר בין נשים שונות מרחבי העולם, שמהן מורכבת האלה האם לקטריה, המדמיינת את קיומה של חברה חופשיה מפערים מגדריים, גיאופוליטיים, דתיים ותרבותיים. האלה לקטריה מזינה את קהילת מאמינותיה ומאמיניה באמצעות תפטיר, מערכת קשרים תת־קרקעית המורכבת מקורים של החלק הצמחי של פטריות.
במהלך חודשי התערוכה ניתן יהיה לעקוב אחר גדילת התפטיר כחלק מהתצוגה. האמנים שאבו השראה מרעיון קרבת־חלב המוזכר בחדית' (אוסף הלכות וסיפורים אסלאמיים שהועברו בעל־פה) ומתפקידו המכריע של התפטיר במערכות אקולוגיות שבהן כל חוט פטרייתי תלוי במכלול וחיוני עבורו. בתערוכה, התפטיר מייצג מבנה חברתי חדש, נשי וחסר גבולות, שמשולבים בו יחסי קרבה, טיפול וטיפוח.
#תערוכה
VIEW: BROWSE FOCUS SCROLL

ADD EVENT

Want to claim this LOCATION and be its editor?
Talk to www [at] altneu [dot] me
Start

End


0/1024
EVENTS are moderated by a real person, it takes up to 24 hours for EVENTS to appear on the site. Your submission is not tracked by this page in any way (meaning: I don't care who you are.)
BACK TO TOP