WHEN, WHAT, WHERE
Events in Jerusalem

The Museum for Islamic Art
המוזיאון לאמנות האסלאם
متحف الفن الإسلامي

2 HaPalmach St., Jerusalem
Monday - Wednesday 10:00 - 15:00
Thursday 10:00 - 19:00
Friday 10:00 - 14:00
Saturday 10:00 - 14:00
WEBSITELOCATION RSS
MAP
Want to claim this LOCATION and be its editor?
Talk to www [at] altneu [dot] me
Thursday, September 15, 2022 - 20:00
Saturday, December 31, 2022 - 14:00
הנך יפה רעייתי.
תכשיטי כלה מתימן
אוצרת: עידית שרוני
במרכזה של התערוכה האינטימית אוסף של עשרות תכשיטים מתימן תרומת האספן עופר שגן למוזיאון לאמנות האסלאם. שגן תרם את האוסף למוזיאון בשמו של אביו יואל שגן לזכרן של אמו נחמה בת שלום דהרי וסבתו שרה דהרי.
האוסף מאפשר הצצה לאחד האירועים החשובים בחיי האישה התימנייה -טקס הכלולות שהיה מורכב משרשרת ארוכה של טקסים שנמשכו כשבועיים. התכשיטים המפוארים והרבים בהם עוטרה הכלה מילאו פונקציה אסתטית, כלכלית וסמלית – מאגית ונשארו רכושה הפרטי של האישה כל ימי חייה.
בין המוצגים בתערוכה תכשיטים שקישטו את עטרת הכלה היהודייה בצנעא (תשבוך לולו) בהם רבדים וענקים, תליוני רקה, צמידים, טבעות וקישוטי ראש. חלקם נושאים בתי קמעות וסמלים מאגיים שנועדו לשמור על הכלה ולהבטיח את פריונה.
התכשיטים התימניים עשויים כסף, ועיטורם מורכב מצורות ומוטיבים שחוזרים על עצמם שוב ושוב - בבואה לאופייה השמרני של החברה בתימן. שמם של התכשיטים התימניים יצא למרחוק בזכות עדינותם, דיוקם ורמת הביצוע הגבוהה שלהם. לאור העובדה שנהגו להתיך את התכשיטים ולייצר חדשים, רוב התכשיטים הם מסוף המאה ה-19 ותחילת ה-20. יוצרי התכשיטים התימנים היו יהודים.
לצד התכשיטים יוצגו ציוריה של האמנית בעלת השורשים התימנים, אורית אקטע. ציוריה חושפים מסע של דיוקן עצמי ריאליסטי בטקס החינה, דרך דיאלוג פנימי על דפוסי התנהגות שלה בנישואין ובזוגיות שמושפעים מהמסורת המשפחתית שלה. ציוריה של אקטע משקפים מסע של חקר ובעיקר חיבור למסורת וגאווה בשורשיה התימניים.
#תכשיטים #תערוכה
Friday, May 27, 2022 - 20:00
Saturday, April 15, 2023 - 14:00
פייזלי.
מנסיך ועד פרינס
אוצרות: נעמה ברוש, עידית שרוני, עדי יאיר
התערוכה מציגה את גלגולו של דגם הפייזלי בן מאות השנים שהחל את דרכו בפרס כסמל אצולה של מלכים ונסיכים, אומץ ע"י האצולה האירופית וכשנפוץ ברחבי העולם הפך לאחד הדגמים האייקונים והאהובים ואחד מסמלי התרבות הפופולארית. בתי אופנה "הוט קוטור" כמו גם רשתות #אופנה להמונים עושות שימוש תדיר בדגם.
#תערוכה
Saturday, September 4, 2021 - 0:00
Monday, January 1, 2024 - 0:00
גלריות הקבע במוזיאון
התצוגה בגלריות השונות מאורגנת בסדר כרונולוגי. בסיור בה מתחילתה ועד סופה, מתקבלת תמונה פנורמית של האמנות הייחודית שהתפתחה מראשית האסלאם במאה השביעית, ועד להתפוררות האימפריה העות'מאנית בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. אך בה בעת, התערוכה המוצת בארונות התצוגה גם יורדת לדקויות. המוצגים השונים ממחישים את קשת האפשרויות, ומגוון הסגנונות האופייניים לכל שושלת שלטונית. התצוגה מקיפה את התקופה האומיית, דרך העבאסית, הסאמאנית, הפאטימית, הסלג'וקית, הממלוכית, המונגולית, התימורית, הצפווית, המונגולית והעות'מאנית. כל תקופה והתרבות החומרית שלה וסיפור אחד לכולן.
קומת קרקע
אוסף השעונים
קומת כניסה
סיפורו של האסלאם
אמנות בתקופה המוקדמת
אמנות ימי הביניים
קומה עליונה
אמנות איראנית מאוחרת
אמנות עות'מאנית
אמנות מוגולית
#תצוגתקבע

ADD EVENT

Want to claim this LOCATION and be its editor?
Talk to www [at] altneu [dot] me
Start

End


EVENTS are moderated by a real person, it takes up to 24 hours for EVENTS to appear on the site.
BACK TO TOP